jonas-lee-461148-unsplash

Senyals i Comunicacions

Fem avançar tecnològicament el tractament i la transmissió de la informació des d’un punt de vista bàsica com aplicat.

Fem recerca en el disseny, assaig i integració d’antenes per a sistemes de comunicació i teledetecció. Disposem d’una instrumentació completa per realitzar mesuraments de circuits i radiacions a tota la banda de microones.

Investiguem en tecnologies de capes físiques que s’ocupen d’esquemes de diversitat múltiple per fer front a comunicacions d’un sol usuari o multiusuari. Evolucionem tecnologies MIMO, UWB (Ultra Wide Band), transport multicarrier aplicats a sistemes 4G, ja sigui terrestre o satelital; a més de sistemes de localització, tècniques cooperatives, disseny de capes transversals per QoS integrat, entre altres.

Concebem nous circuits, tècniques i metodologies per desenvolupar i implementar sistemes avançats de comunicació, creant solucions de maquinari i programari.

Millorem les tecnologies de fibra òptica i les xarxes d’alta velocitat, incloent els emissors i receptors, les xarxes d’accés i de transport òptic, l’estabilització i monitorització dels paràmetres de qualitat de la xarxa, arquitectures i gestió de xarxes WDM transparents.

Investiguem tècniques de tractament d’imatge i vídeo en els camps de compressió, anàlisi, indexació, representació i interfícies multimodals.

Participem en el desenvolupament de les comunicacions mòbils, incloent arquitectures i protocols de xarxes sense fils de 5G, interconnexió, planificació i implementació de xarxes radioelèctriques, disseny d’interfícies de ràdio i estratègies de gestió de recursos de ràdio per garantir QoS.

Gestionem les xarxes de telecomunicacions en l’àmbit de la planificació, l’arquitectura i els serveis, sempre des d’un punt de vista físic.

Dissenyem la fabricació de circuits d’ona de microones fins a 75 GHz en diferents tecnologies i tècniques, com el modelatge electromagnètic, multimodal i mecànic.

Desenvolupem la detecció remota de microones actives, la detecció remota per microones passives i la teledetecció òptica.

Elaborem aplicacions comercials i activitats de recerca a l’entorn de les comunicacions personals i mòbils, processament satelital terrestre i a bord per a comunicacions digitals, sistemes de navegació i sistemes de maquinari/programari de processat de senyals.

També treballem en l’enginyeria lingüística i en el processament del discurs, tenint en compte la codificació del discurs, l’extracció de funcions de veu sòlida, la conversió de text a veu, el reconeixement de veu, la traducció de veu a veu i el diàleg parlat.

Fem avançar els sistemes intel·ligents de comunicació del transport, les xarxes de difusió, comunicacions Aeronàutiques o les aplicacions sense fils: mèdics, domòtica, sensors, monitorització, localització (entre altres).

Millorem les activitats i aplicacions audiovisuals i multimèdia, mitjançant l’anàlisi, el processament, la codificació, la representació i la descripció de la informació audiovisual.

Ens ocupem de la innovació i el desenvolupament de tecnologies de radiocomunicació que tenen com a objectiu fer més sofisticats, fiables i eficients els sistemes de comunicacions aeronàutiques i sense fils operant avui dia i en un futur proper.

 

M’INTERESSA

Omple i envia’ns el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu

*Els camps amb asterisc són obligatoris