f22_opt_carreteres_autopistes

Optimització de carreteres i autopistes

Identifiquem i mesurem els recursos necessaris per la millora d’infraestructures de mobilitat.

Gestionem eficaçment les xarxes existents i optimitzem el seu manteniment.

Simulem els càlculs necessaris i determinem els resultats de càrrega, durabilitat o rendiment de les vies urbanes o interurbanes.

Incorporem sistemes tecnològics avançats per a la comfortabilitat dels conductors.

Exemples:

  • Model probabilístic simplificat per a la càrrega màxima del trànsit a partir de dades de pes en moviment
  • Gestió de la qualitat de l’aire: avaluació dels impactes de les estratègies de transport per carretera i les emissions industrials a les zones urbanes
  • Disseny d’una xarxa integrada d’infraestructures de transports per al Vallès
  • Simulació per a l’avaluació en temps real del model de transport dinàmic i sensible
  • Estandarització dels plans de control de qualitat dels ponts d’autopistes a Europa
  • Anàlisi experimental de la problemàtica de càrrega-descàrrega d’ACEE aplicables en transports
  • Instruments de gestió integral de la xarxa viària i el patrimoni territorial des de l’accessibilitat per a un desenvolupament local i turístic
  • Sistema d’informació del temps de viatge per autopistes basat en les corbes de recompte acumulatiu i les noves tecnologies de seguiment.

M’INTERESSA

Omple i envia’ns el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu

*Els camps amb asterisc són obligatoris