f23_mobilitat_urbana_sostenible

Mobilitat urbana sostenible

Dissenyem les xarxes de transport públic urbà sostenible, estudiant tots els impactes socials, econòmics i ambientals.

Incorporem criteris de sostenibilitat a les infraestructures i xarxes de mobilitat del territori.

Implantem sistemes tecnològics per al control i gestió intel·ligent de la mobilitat.

Estudiem, avaluem i preveiem l’impacte actual o futur sobre les infraestructures existents, dels nous models socials de mobilitat.

Exemples:

  • Coneixement adquirit del canvi de la xarxa d’autobusos urbans
  • CIGO! Plataforma de gestió de la mobilitat per a un ecosistema intel·ligent de ciutat creixent i equilibrat
  • Gestió de serveis de transport a la carta en un context urbà: estudi de cas de Barcelona
  • Optimització ambiental de l’espai públic de les ciutats. Acció sobre paviments urbans i elements per donar suport a la mobilitat sostenible
  • Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible
  • Infraestructures per a una mobilitat segura i sostenible
  • Avaluació ambiental de 9 sistemes europeus de transport d’autobusos públics
  • Visions urbanes per al projecte arquitectònic de l’espai públic

M’INTERESSA

Omple i envia’ns el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu

*Els camps amb asterisc són obligatoris