Oficina local de transferència de la tecnologia de castelldefels

L’Oficina Local de Transferència de la Tecnologia de Castelldefels és una iniciativa de l’Ajuntament de Castelldefels i del Parc Mediterrani de la Tecnologia.

Proveeix de serveis per ajudar a transferir i comercialitzar el coneixement, la innovació i la tecnologia dels diferents agents d’innovació al teixit empresarial en especial les pimes.

 

Missió

Fomentar les activitats de transferència tecnològica entre el teixit empresarial (les pimes principalment) i els diferents agents d’innovació que formen part del nostre ecosistema innovador amb l’objectiu de potenciar el teixit empresarial del nostre territori.

OBJECTIUS

  • Posicionar l’Ajuntament de Castelldefels com agent facilitador d’innovació i la tecnologia.
  • Apropar la innovació i el coneixement al teixit productiu de la ciutat i de les empreses usuàries de l’Oficina Local de Transferència de la Tecnologia de Castelldefels.
  • Posicionar Castelldefels com un referent en l’àmbit Agroalimentari, Drons, Esport, Sociosanitari i Turisme.
  • Incorporar talent qualificat a les empreses del municipi i territori principalment.
  • Aixecar oportunitats de matxing entre empreses i investigadors, grups de recerca, universitat i altres agents d’innovació.
  • Canalitzar i gestionar demandes i ofertes d’innovació i/o desenvolupaments tecnològics dels diferents agents d’innovació.
  • Proveir de diferents serveis als agents d’innovació per tal de millorar la competitivitat del teixit productiu i territori.
la_guaita_1160