Matemàtiques

Desenvolupem les matemàtiques per fer avançar la tecnologia en tots els seus camps científics i tècnics.

Urbanisme i Ordenació del Territori

Estudiem la morfologia de les ciutats, des de punts de vista globals i concrets i entenent el projecte urbà com a activitat intel·lectual, tenint en compte la història de l'Urbanisme i de les [...]

Enginyeria Civil i Ambiental

Desenvolupem tecnologia sostenible i puntera en els àmbits de la Geotècnia i Geomecànica, l’Enginyeria Geològica, la Geologia, la Geohidrologia, la Cartografia, la Topografia, la Geofísica i [...]

pàgina 1 de 2